Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Școlară

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat la 15 februarie 2007 Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară, finanţat de la bugetul de stat. Acest program se adresează unităţilor din învăţământul preuniversitar şi îşi propune îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin pregătirea continuă a cadrelor didactice, dotarea cu materiale didactice şi mijloace din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării, prin activităţi extracurriculare şi prin dezvoltarea de servicii educaţionale (consiliere şcolară, consiliere pentru orientare profesională etc.). Sprijinul financiar (maxim 15000 euro pentru fiecare şcoală) s-a acordat pe baza unei competiţii de proiecte la nivel naţional. Din cele 2419 proiecte, au fost selecţionate pentru finanţare 583 de proiecte.
Şcoala Nicolae Titulescu a participat la competiţie cu proiectul Prietenul meu - Calculatorul care a obţinut un punctaj de 93 de puncte (locul 50 în clasament).

Scurtă prezentare a proiectului „Prietenul meu - Calculatorul"

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea la elevi şi cadre didactice a abilităţilor de informare, de comunicare, proiectare şi realizare în echipă a activităţilor propuse prin utilizarea calculatorului şi internetului; stimularea creativităţii şi a spiritului inovativ.

Echipa de proiect:
- prof. Olaru Adriana - manager de proiect
- prof. Mirică Niculai - director
- prof. Constantin Adriana - director adjunct
- ing. Dumbravă Virgil - viceprimar
- Gulianu Graţiela - contabil

Grupul ţintă:
G1: 350 elevi din clasele V-VIII care vor studia disciplinele opţionale Prietenul meu - Calculatorul şi Matematică pe calculator din cadrul CDȘ (Curriculum la Decizia Şcolii) şi vor participa la realizarea celorlalte activităţi din proiect
G2: 10 cadre didactice cu responsabilităţi în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor din proiect (5 profesori de matematică, 2 profesori de istorie, 1 profesor de geografie, 2 profesori de franceză)
G3: 16 membri - părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale

Parteneri:
- Primăria Municipiului Călăraşi
- Comitetul de părinţi al şcolii
- S.C. Speed Computers S.A. Călăraşi

Perioada de derulare a proiectului: 18 iunie 2007 - 15 decembrie 2007

Activităţi:
1. „De la proiect la realitate" - întrunire de lansare a proiectului
2a) „Prietenul meu, calculatorul" - disciplină opţională din CDȘ în cadrul căreia elevii de clasa a V-a din grupul ţintă vor fi iniţiaţi în utilizarea calculatorului
2b) „Matematică pe calculator" - disciplină opţională din CDȘ pentru elevii din clasele VI - VIII care fac parte din grupul ţintă
3. „Călăraşi - trecut, prezent şi viitor" - activitate de documentare şi prezentare pe suport electronic a municipiului şi judeţului Călăraşi, realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Călăraşi
4. „Prietenii lui Pitagora" - realizarea unui portofoliu compus din fişe de lucru, referate, articole, probleme pentru concursuri de matematică
5. „Între real şi virtual" - crearea de teste, lecţii electronice sau componente de lecţii electronice pentru biblioteca virtuală din sistemul AEL (activitate realizată de grupul ţintă G2)
6. „Diferiţi, dar împreună în Europa" - schimburi culturale între elevi ai şcolii şi elevi din Rivery, Franţa
7. „Proiectul la ceasul bilanţului: ce ne-am propus, ce am realizat, ce vom mai realiza?" - activitate de evaluare şi diseminare

Bugetul total al proiectului: 61935 RON din care:
46935 RON - grant acordat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
15000 RON - contribuţii ale partenerilor de proiect

Bugetul va fi utilizat pentru:
- achiziţii de bunuri: 17 calculatoare, videoproiector, cameră foto digitală, cameră video, imprimantă laser, imprimantă laser color, licenţe, soft educaţional, accesorii de birotică, etc.
- amenajări: reţea de calculatoare, montare de ferestre termopan, reparaţii şi igienizare.
Lansarea proiectului a avut loc luni, 9 iulie 2007, în sala de festivităţi a şcolii, prin activitatea „De la proiect la realitate". Au participat elevi şi cadre didactice din şcoală şi, ca invitaţi, reprezentanţi ai ISJ Călăraşi, cadre didactice din alte şcoli, părinţi, membri marcanţi ai comunităţii locale. Echipa de proiect a prezentat obiectivele şi activităţile proiectului, responsabilităţile şi rezultatele aşteptate. La final, un grup de elevi talentaţi a oferit participanţilor un scurt program artistic.

pgds1

        

pgds2

Laboratorul înainte de proiect   Laboratorul după proiect
     
pgds3   pgds4
Matematică pe calculator   Lecţie de matematică AEL