Jobs

Proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli) combină, în România, două elemente - piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. Elevii sunt pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.

Ideea proiectului a apărut în perioada mai 2008-mai 2011 printr-o cooperare strânsă între Universitatea Pedagogică Zurich (PH Zurich), Ministerul Educației Naționale (MEN) și Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) din România. În cadrul acestui process, Centrul pentru Proiecte Internaționale în domeniul Educației (IPE), în calitate de principal contractant al Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare (SDC), este responsabil cu implementarea și coordonarea proiectului. Proiectul este sprijinit și de eforturile depuse de Universitatea București, de departamentele de cercetare și IT ale Universității Pedagogice Zurich și de Inspectoratul Școlar Județean Brașov.

Obiectivul JOBS este să pregătească elevii din România aflați în ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic pentru:
a) dobândirea unor competențe și abilități utile în viață

b) obținerea unei percepții realiste privind oportunitățile de pe piața muncii in regiunea lor

c) luarea unei decizii privind educația lor viitoare și cariera lor profesională.

Aceasta se realizează prin introducerea unei noi abordări transcurriculare, prin folosirea unor metode adecvate de predare-învățare (învățarea bazată pe sarcini) și cu ajutorul unei serii de 7 manuale pentru elevi. În plus, JOBS acordă sprijinul necesar profesorilor prin instruri, mentorat și informare constantă cu ajutorul unei platforme de învățământ la distanță.

În perioada 2012-2015, proiectul a fost implementat într-un număr de 60 de școli din cele 6 județe ale regiunii Centru. Începând cu anul școlar 2015-2016 proiectul s-a extins în regiunile Nord-Est și Sud–Muntenia, prin selectarea unui număr total de 36 de unități de învățământ în regiunea NE și 42 în regiunea Sud-Muntenia, printre care și Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași.

În anul școlar 2015-2016, la proiect a participat clasa a VII-a E, cu un efectiv de 22 elevi, coordonată de echipa formată din: prof. Chițu Costel, prof. Iordache Daniela și consilier școlar Leaotă Lăcrămioara. Proiectul continuă și în anul școlar 2016-2017, cu colectivul clasei a VII-a E, format din 25 de elevi.

Proiectul Jobs a abordat învăţarea bazată pe sarcini de lucru care a îndrumat elevii în vederea alegerii corecte a profesiei viitoare. Elevii au învăţat mult mai multe despre propriile capacităţi şi au intrat în contact cu mediul de afaceri.

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

 • investigarea propriilor abilităţi şi interese
 • realizarea de interviuri cu personalităti din instituţii sau firme
 • realizarea unei pagini facebook cu poze şi filmuleţe din cadrul proiectului
 • apariţia la un post de televiziune locală, pentru promovarea proiectului Jobs
 • crearea hărţilor mentale
 • cercetarea pe internet a pieţei muncii
 • organizarea a două expoziţii
 • explorarea a două cabinete medicale
 • planificarea şi susţinerea unei prezentări a activităţii
 • realizarea unui interviu filmat cu un manager public (prima probă din competiţia Jobs)
 • realizarea unei prezentări Power Point cu profesia de poliţist rutier (a doua probă din competiția Jobs)
 • vizite de explorare a 14 institutii și firme din Judeţul Călărași
 • participarea la competiţia naţională JOBS.