Eco-școala 2021-2023

 

Programul Eco-Școala

   ecoschools 

  Școala „Nicolae Titulescu” deține titlul „Eco-Școală” începând din octombrie 2013   

 

Activități realizate în perioada 2021-2023

Școala noastră este una din școlile preocupate constant de mediu, o școală care iubește natura și de aceea se implică și participă la diverse acțiuni ecologice. În ultimii doi ani, 2021-2023, școala noastră a urmărit să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a elevilor în privința problemelor de mediu, urmând să fie evaluată în acest an pentru a păstra statutul de Eco Școala și Steagul Verde.

Tema proiectului a fost „Managementul deșeurilor și curtea școlii” și a urmărit sensibilizarea elevilor în receptarea frumuseților mediului înconjurător, antrenarea elevilor în desfășurarea unor acțiuni comunitare, crearea și menținerea unui climat sănătos, curat și plăcut în școală, propice desfășurării procesului instructiv-educativ, colectarea deșeurilor acumulate în școală și în familiile elevilor și valorificarea acestora etc.

Eco Codul școlii noastre este : „Salvând natura, ocrotim viața ... pentru Noi, pentru Ei, pentru CE VA FI!...”

Elevii, sub îndrumarea învățătoarelor și profesorilor diriginți au înțeles importanța mediului și s-au mobilizat cât au putut de bine. S-au înregistrat progrese evidente în educarea copiilor și în rezolvarea problemelor de mediu. Elevii au fost receptivi, și-au manifestat dorința de a participa la astfel de acțiuni și pe viitor, clasele sunt mult mai curate, grădina școlii este mai îngrijită, reciclarea se face mult mai ușor datorită reciclării selective, elevii au devenit mai maturi în abordarea problemelor de mediu. Prin activități cât mai diverse au fost marcate cele mai importante zile pentru mediul înconjurător: Ziua Pământului, Ziua Mondială a Apei, Luna Pădurii, Ziua Păsărilor, Ziua Mediului, Ziua Dunării. În cadrul acestor activități, elevii au ecologizat, au plantat flori și copaci în curtea școlii, au confecționat căsuțe pentru păsări care au fost amplasate în copacii din grădina școlii, au susținut referate și prezentări în Power Point despre natură, poluare , importanța pădurii, au confecționat obiecte și machete din materiale reciclabile care au fost apoi arătate tuturor prin organizarea unei expoziții, au vizitat Grădina Botanică din București, Uzina de Apă Călărași, Grădina Zoologică Călărași, Stația Meteorologică Călărași, parcurile din oraș, au confecționat mărțișoare și costume din materiale reciclabile, au creat postere și afișe ecologice etc.

Școala noastră a urmărit și urmărește în continuare educarea elevilor în spiritul respectării mediului natural și a echilibrului naturii prin activitățile practice de colectare a deșeurilor, dar și implicarea părinților în desfășurarea și susținerea unor activități din program. Este foarte important a sădi în sufletul tuturor ideea că omul, ca specie biologică, este dependent de natură și nu poate trăi în afara naturii.

Activități realizate în anul școlar 2019-2020

Luna noiembrie a debutat cu o expoziție de postere având ca temă „Poluarea” la care a participat întreaga școală, inclusiv elevii din grupele pregătitoare, deoarece cu toții au conștientizat pericolul la care este expusă planeta noastră și datoria noastră de a o ocroti. Elevii au confecționat machete din materiale refolosibile și postere cu mesaje eco. Elevii claselor a VIII-a A și a VII-a C, îndrumați de directorul adjunc Chițu Costel, au participat la o activitate de plantare de puieți în zona Ocolului Silvic Călărași, pe malul Dunării la confluența cu Borcea.
Cu ocazia Zilei Pamântului, când activitatea de învățare s-a desfășurat în mediul on-line, s-au vizionat prezentări PPT, s-au citit eseuri și poezii și s-au urmărit documentare despre Planeta Albastră. Elevii, sub îndrumarea părinților și bunicilor, au confecționat obiecte din materiale reciclabile și le-au postat pe pagina de facebook a școlii. Întreaga școală s-a implicat în desfășurarea proiectului „Salvați planeta albastră!”, coordonat de doamnele Ionescu Nicoleta și Dima Nicoleta, care a avut ca scop conștientizarea importanței menținerii unui mediu curat, sănătos și echilibrat, formarea unui comportament ecologic precum și dezvoltarea capacității de a aprecia frumosul din natură.
În luna pădurii, au avut loc acțiuni de ecologizare și amenajare a locuințelor, curților și zonei verzi din jur. În perioada 15 martie-15 aprilie în școală s-a desfășurat proiectul „Luna Pădurii” ce a avut ca scop conștientizarea importanței pădurii, creșterea interesului pentru activitățile de ocrotire a mediului precum și promovarea regulilor de protejare și respectare a naturii. Astfel, în cadrul proiectului, elevii au realizat referate despre importanța pădurii, supranumită aurul verde al țării, au realizat afișe, postere, desene, compuneri, eseuri, au prezentat legende și curiozități despre pădure, au învățat cântece legate de pădure (Codrule, codruțule, Balada codrului, Copacii fără pădure), au avut discuții online cu un reprezentant al Direcției Silvice, au confecționat căsuțe pentru păsărele, marcând astfel și „Ziua Păsărilor” prin desene și referate.

Activități realizate în anul școlar 2020-2021

Luna martie a debutat cu realizarea unei expoziții menită să marcheze Ziua Mărțișorului. Clasa a IV-a A, sub coordonarea prof. înv. primar Zamfir Monica, a realizat mărțișoare din materiale reciclabile și reconstituirea unui colț din natură din materiale refolosibile.
Ziua Mondială a Apei (22 martie) a fost marcată de elevii clasei a IV–a A (Zamfir Monica) și elevii clasei a III-a C (Popescu Nicoleta) prin vizionarea unor materiale prin care elevii au coștientizat faptul că apa este esențială pentru viața noastră. Ziua de 22 martie este dedicată sărbătoririi la nivel mondial a apei - zi în care se atrage atenția asupra populației care suferă de lipsa apei.
Ziua Internațională a Păsărilor (1 aprilie) a fost sărbătorită în școala noastră de elevii claselor a III-a D (Zglimbea Alina), a III-a C (Popescu Nicoleta), a IV-a A (Zamfir Monica), a IV-a B (Săndulache Georgiana). Elevii au construit căsuțe pentru păsări pe care le-au montat în copacii din curtea școlii, au urmărit la microscop penajul păsărilor, au realizat postere despre păsări, s-au informat despre modul de viață al acestora.
În luna pădurii (15 martie - 15 aprilie), elevii clasei a IV-a A (Zamfir Monica) au realizat o expoziție de desene cu scopul de a atrage atenția asupra necesității protejării pădurii, considerată aurul verde al planetei.
Cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului (5 iunie), școala noastră a organizat în cadrul Programului Eco- Școala o acțiune în care elevii clasei a III-a C (Popescu Nicoleta) au înțeles importanța unui mediu curat și sănătos. Astfel, elevii au vizionat filmulețe despre colectarea selectivă, au realizat machete și desene.

 

Școala „Nicolae Titulescu” își menține statutul de „Eco-Școală”
Vineri, 5 mai 2017, o comisie a Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie a evaluat activitățile realizate în ultimii 2 ani în cadrul proiectului cu care școala noastră participă la Programul „Eco-Școala”.
Imagini de la activități


Titlul „Eco-Școala”, acordat de către Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) Bucureşti, s-a obținut pentru participarea școlii la Programul Internațional „Eco-Școala” cu proiectul „Managementul deșeurilor și curtea școlii”. Școala „Nicolae Titulescu” este înscrisă în Programul „Eco-Școala” din anul școlar 2006-2007.
Sub sloganul „Salvând natura, ocrotim viaţa… pentru NOI, pentru EI, pentru CE VA MAI FI…",  în cadrul proiectului „Managementul deşeurilor şi curtea şcolii" elevii au învăţat ce înseamnă să gândeşti ecologic, să colectezi diferenţiat deşeuri, să te implici în acţiune de curăţenie a mediului, să plantezi pomi şi flori pentru a realiza un spaţiu verde. Elevii au fost antrenaţi în acţiuni comunitare, crearea şi menţinerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, colectarea deşeurilor acumulate în şcoală şi în familiile elevilor şi valorificarea acestora.
Titlul „Eco-Școala” ne onorează, dar ne şi obligă să avem în continuare o conduită ecologica solidă, afirmă prof. Dima Nicoleta - coordonatoarea proiectului.

Prezentarea proiectului „Managementul deşeurilor şi curtea şcolii”

Perioada de desfăşurare:

Proiectul a demarat în anul şcolar 2006-2007 şi s-a continuat fără întrerupere în următorii ani şcolari, până în prezent.

Obiective cadru:

 • identificarea principalelor categorii de deşeuri;
 • reducerea cantităţilor de deşeuri şi eliminarea efectelor poluării asupra mediului;
 • valorificarea deşeurilor;
 • identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a aspectului curţii şcolii şi zonei din jurul şcolii.

Beneficiile şcolii:

 • crearea şi menţinerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ;
 • colectarea deşeurilor acumulate în şcoală şi în familiile elevilor şi valorificarea acestora;
 • realizarea unor venituri pentru derularea programului, pentru stimularea elevilor şi cadrelor didactice care se evidenţiază în activităţile de colectare a deşeurilor, de ecologizare a şcolii;
 • formarea şi dezvoltarea deprinderilor de economisire, curăţenie şi respect pentru mediu, prin punerea în aplicare în cadrul activităţilor desfăşurate a cunoştinţelor dobândite la diferite discipline de învăţământ;
 • stimularea colaborării lucrului în echipă, atât în rândul elevilor cât şi al cadrelor didactice;
 • promovarea imaginii şcolii în plan local şi naţional;
 • stabilirea unor contacte cu şcoli din ţară sau străinătate participante la program.

Analiza problemelor de mediu

Inventarierea problemelor de mediu:
- cabinete, birouri, biblioteca şcolii unde se strâng permanent cantităţi mari de teze, lucrări, manuale vechi, formulare;
- spaţii şcolare, clase, coridoare insuficient aerisite;
- coşuri de gunoi insuficiente în şcoală şi în afara şcolii;
- curtea şcolii şi zona din jur slab îngrijite.

Măsuri de soluţionare a problemelor de mediu:
- colectarea şi livrarea maculaturii din clase, cabinete, birouri către firme colectoare;
- curăţenie în şcoală, cu implicarea tuturor elevilor;
- formarea deprinderilor de menţinere a curăţeniei în rândul elevilor;
- montarea coşurilor pentru colectarea diferenţiată a deşeurilor în clase şi în curtea şcolii;
- sesizarea organelor competente de la Primărie pentru montarea mai multor coşuri în zona din jurul şcolii;
- amenajarea spaţiului verde al curţii şcolii şi cel din afara curţii, inclusiv părculeţul de vis-a-vis;
- schimbarea sistemului de închidere/deschidere al ferestrelor pentru o mai bună aerisire a sălilor de clasă şi coridoarelor.

Echipa de proiect:

- coordonator: prof. Negoiţă-Costin Marilena Lucia; în prezent, prof. Dima Nicoleta și Ionescu Nicoleta;
- conducerea şcolii;
- învăţătorii şi profesorii diriginţi;
- personalul administrativ.
Parteneri de proiect:
- Comitetul de părinţi;
- Primăria Municipiului Călăraşi;
- REMAT S.A. Călăraşi;
- Garda de mediu;
- Ocolul Silvic.

Planul de acţiune

Scop:

 • colectarea şi reciclarea deşeurilor acumulate în şcoală şi în familiile elevilor şi cadrelor didactice
 • ecologizarea şi înfrumuseţarea spaţiului şcolii şi a zonei din jur pentru a crea un ambient sănătos, civilizat, adecvat activităţilor didactice
 • amenajarea curţii şcolii şi a zonei din jur.

Acţiuni:

 • contactarea firmelor şi persoanelor care să preia deşeurile colectate
 • procurarea şi amplasarea în clase şi curte a recipienţilor pentru colectarea diferenţiată a deşeurilor
 • organizarea colectivelor eco-clasă care să urmărească colectarea deşeurilor, păstrarea curăţeniei în clase şi pe coridoare, şi să ţină evidenţa cantităţilor colectate şi predate
 • stabilirea şi comunicarea responsabilităţilor persoanelor implicate în program (elevi şi cadre didactice)
 • vânzarea deşeurilor colectate
 • întocmirea situaţiilor statistice şi calcularea veniturilor realizate
 • realizarea unor fluturaşi eco în scopul popularizării acţiunilor desfăşurate în comunitatea locală
 • marcarea principalelor date şi evenimente din calendarul ecologic prin diferite activităţi - concursuri de ecopostere, paradă a modei, eseuri ecologice, expoziţii de desene şi obiecte realizate din materiale refolosibile şi naturale (seminţe, castane, ghinde, crenguţe, scoici etc.)
 • acţiuni de ecologizare şi amenajare a curţii şcolii şi zonei verzi din jur (spaţiul verde din faţa şcolii şi părculeţul de vis-a-vis)
 • realizarea unor portofolii despre flora specifică zonei de sud-est a ţării, în care se află localitatea noastră
 • marcarea zilelor de 1 Iunie (Ziua internaţională a copilului) şi 5 Iunie (Ziua Pământului) printr-o acţiune de masă a elevilor şcolii, care să decoreze şcoala cu o „panglică" desenată cu motive florale şi mesaje ecologice
 • organizarea unei festivităţi de evidenţiere şi premiere a elevilor claselor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în derularea programului
 • amenajarea unui spaţiu natural pe holuri cu plante de interior.

Monitorizarea şi evaluarea

 • Zilnic, deşeurile rezultate se vor colecta diferenţiat, în recipienţi amplasaţi în clase, apoi vor fi predate personalului de serviciu pentru depozitare în spaţiul special amenajat.
 • Bilunar, fiecare elev şi cadru didactic va aduce de acasă deşeuri (hârtie, cutii de aluminiu, peturi). Acestea vor fi cântărite şi înregistrate în contul clasei respective, apoi depozitate în spaţiul special amenajat.
 • Cantităţile mari acumulate la diferite intervale de timp vor fi cântărite, înregistrate şi livrate către firmele colectoare. Evidenţa sumelor încasate se va ţine pe baza facturilor şi chitanţelor.
 • Evoluţia cantităţii colectate se va urmări în grafice afişate în fiecare clasă şi la panoul EcoNT al şcolii.
 • Responsabilii cu difuzarea revistei „Terra - magazin" vor înregistra numărul de reviste pe clasă şi pe şcoală.
 • Se va face periodic bilanţul realizărilor şi cheltuielilor efectuate pentru derularea programului. Câştigurile înregistrate vor dovedi viabilitatea programului.
 • Profesorii de serviciu vor urmări zilnic modul cum se face colectarea deşeurilor cât şi gradul de curăţenie din clase şi coridoare, acordând note care vor fi trecute în caietul fiecărei clase.
 • Diriginţii şi învăţătorii vor urmări notele obţinute, şi, dacă este cazul, vor interveni prin măsuri corespunzătoare pentru corectarea situaţiei.
 • La nivelul şcolii se va desfăşura Concursul Eco-clasă, care va evidenţia participarea claselor în programul Eco-Şcoală.
 • Rezultatele elevilor responsabili pe clasă care s-au achitat merituos de sarcini vor fi evidenţiate de profesorul coordonator şi vor fi premiaţi la sfârşitul anului şcolar.
 • Clasele şi elevii cu rezultate deosebite vor fi popularizate la panoul EcoNT.

Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi locale

Programul va fi prezentat colectivului de cadre didactice de directorul şcolii. Profesorul operator de program va prezenta modalităţile de derulare a programului, prezentând şi responsabilităţile. Programul va fi prezentat şi Comisiilor metodice ale diriginţilor şi Om şi societate, care vor include teme legate de educaţia ecologică şi programul Eco-Şcoala.

Învăţătorii şi diriginţii vor prezenta şi prelucra programul Eco-Şcoala claselor pe care le conduc, vor constitui nucleul eco al clasei care va urmări realizarea programului (colectarea corectă a deşeurilor, curăţenia şi aspectul clasei). Responsabilii pentru fiecare an de studiu vor chestiona elevii claselor respective, pentru a constata dacă programul este cunoscut şi înţeles de elevi şi dacă au sugestii de activităţi. Pentru a mări gradul de cointeresare a cadrelor didactice în derularea programului, se vor stabili criterii de evaluare.

Elevii vor fi antrenaţi să realizeze ecopostere, articole cu teme ecologice, care vor fi afişate la gazetele din şcoală: EcoNT, biologie, chimie, geografie. Pentru cunoaşterea datelor importante marcate prin diferite activităţi, în săli de clasă, holuri, cancelarie, se va afişa calendarul ecologic. În perioada 1 ianuarie - 1 iunie vom participa la Concursul Naţional de colectare şi valorificare a deşeurilor.

Periodic, rezultatele vor fi afişate la panoul EcoNT, în clase sau celelalte gazete pentru ca elevii să cunoască rezultatele obţinute în derularea programului. La nivel de şcoală se va iniţia un concurs Eco-clasa, care va stimula colectivele de elevi în derularea programului. Clasele cu rezultate deosebite vor fi popularizate în şcoală şi recompensate cu premii în cadru festiv.

Activităţile desfăşurate vor fi popularizate şi prin intermediul mass-mediei locale şi prin pagina web a şcolii. În rândul populaţiei, programul va fi popularizat şi prin intermediul elevilor care vor apela la rude, vecini, prieteni, cunoştinţe pentru colectarea deşeurilor (maculatură şi doze de aluminiu). Vom confecţiona fluturaşi eco care vor fi răspândiţi în oraş pentru a aduce la cunoştinţa populaţiei activităţile desfăşurate.

Vom implica Primăria Municipiului Călăraşi pentru obţinerea de material săditor (seminţe gazon, plante decorative, puieţi) pentru spaţiul curţii şcolii, cel din faţa şcolii şi părculeţul de vis-a-vis. În colaborare cu Ocolul Silvic, vom realiza acţiuni de plantare puieţi sau ecologizare a unor suprafeţe împădurite recomandate de acesta.

Eco Codul

 • Reciclaţi, nu poluaţi!
 • Curăţaţi şcoala și oraşul prin reciclare!
 • O clasă curată, o şcoală curată, un oraş curat!
 • Hârtie de reciclaţi, o pădure mai salvaţi!
 • Nu irosiţi hârtia, copacii vor avea de suferit!

Rezultate pe termen lung ale programului

 • Educarea elevilor în spiritul respectării mediului natural şi a echilibrului natural prin activităţile practice de colectare a deşeurilor
 • Formarea deprinderilor de ordine, curăţenie în locurile unde îşi desfăşoară activitatea, dovadă de respect pentru generaţiile viitoare care vor beneficia la rândul lor de un mediu natural curat
 • Conştientizarea efectelor negative ale acumulării deşeurilor asupra calităţii mediului cu consecinţe asupra calităţii vieţii
 • Implicarea părinţilor, municipalităţii şi altor organisme locale în procesul educativ prin participarea la desfăşurare sau susţinerea unor activităţi în program
 • Schimbarea aspectului şcolii şi zonei din vecinătate de care vor beneficia elevii şi populaţia din zonă.

Eco-școala 2019-2021

Ecoscoala 2007